23/08/2010

LISTA DE TPS' DOS SATELITES MAIS COMUNSTP DOS SATELITES70°W 43°W 61°W 15°W 63°W